Çözüm Detay

Silo Altı Taşıt Kantarı Otomasyonu

Silo Altı Taşıt Kantarı Otomasyonu

Çimento üretim tesislerinde silo altında bulunan kantara gelen aracın hazırlanan reçeteye göre dolum yapması sağlanarak üretimde elde edilen verimin tartım esnasında da sürdürülebilmesi sağlanır.

Silo altı taşıt kantarları ve sistemlerinde özellikle çimento fabrikaları gibi dökme malzemelerinin araçlara istenilen miktarda mamülün doldurulması, otomasyonunun sağlanması ve araçların belirlenen reçetelere uygun yüklenmesi hedeflenmiştir.

Sistem iki ayrı seçenekten oluşabilir. 
 1- Operatöre verilen yükleme bilgisi doğrultusunda silo altında bulunan kantara gelen araca dolum sistemine gerekli komutun verilmesiyle istenilen miktarda dolum yapılması ve sonucunda tartıma ait kantar fişinin elde edilmesi ile çalışır.
 2- Tüm talep, sipariş ve yükleme bilgilerinin tek merkezden otomasyonel sistem ile  kontrol edilmesi ile çalışır. Yükleme için gelen aracın siparişi daha önceden planlandığı için araç giriş noktasından yükleme yapacağı siloya VMS sistemi ile  yönlendirilir.

Yükleme bilgisi çeşitli noktalarda  dolum sistemine aktarılır. Bu bilgiler doğrultusunda sistem, dolum noktası ile haberleşerek araca istenilen miktarda malın yüklemesini gerçekleştirir. Aracın dolumu yapıldıktan sonra çıkışta sevkiyat noktasından araca tartı fişi veya irsaliye verilerek tartım işlemleri sonuçlandırılır. Sistem tek merkezden yönetildiği için personel hataları ortadan kaldırılmakla birlikte online bilgi paylaşımı sayesinde araçların yönlendirilmesi, tartım sonuçlarının ilgili birimlere transfer edilebilmesi ve işletme verimliliği sağlanabilmektedir.

Sistemde, Taşıt Kantarı, Akıllı Tartım İndikatörleri, Bilgisayar, BeySCALE yazılımı ve bunlara bağlı araç ve şoförü yönlendiren trafik ışığı, optik sensör sistemleri  kullanılmaktadır.

Opsiyonel olarak tüm parametreler FATEK PLC ve Operatör Panelleri ile kullanılarak uzaktan izlenebilir ve kontrol edilebilir olacaktır.