Çözüm Detay

Tartım Otomasyonu

Tartım Otomasyonu

Tartım otomasyonu, çoklu taşıt kantarlarının birbiri ile haberleşmesini bir merkezden hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol edilmesini ve birden fazla kantarın birbiriyle senkron çalışmasını sağlar.

İş sahanızda kullanımda olan ya da yeni aldığınız tartı aletinin, işinizin niteliğine göre iş veriminin artmasını hedefleyen ve firmamız tarafından projelendirilip uygulamaya koyduğu sistemlerdir. Taşıt kantarları otomasyonu ile çoklu taşıt kantarlarının birbiri ile haberleşmesi ve bir merkezden hızlı ve güvelinir bir şekilde izlenebilmesini, farklı lokasyonlardaki taşıt kantarlarının internet üzerinden tek bir merkezden kontrol edilmesi, operatör kaynaklı hataların önlenmesi, güvenli ve sağlıklı tartımın fiziki imkanlarının sağlanması, personel, zaman verimi ve tek merkezden etkin kontrol ve raporlama yapılabilmesi hedeflenmiştir.

Taşıt kantarları otomasyonu içeriği, araç tanıma sistemleri, otomatik dolum sistemleri, taşıt yönlendirme sistemleri, uyarı ikaz sistemleri, gelişmiş yönetim yazılımlarından oluşur. Bunun yanında plaka okuma kameraları, RFID tag ve okuyucular, trafik ışığı, VMS mesaj bilgi sistemi, optik bariyer, araç sayım dedektörü, server – client bilgisayarlar sistemin fonksiyonlarına göre ilave edilebilmektedir. Sistemler ağır hizmet koşullarının tüm zorluklarına göre dizayn edilmektedir. SENTEZ Ar-Ge kadrosunun saha uygulamaları ile olgunlaşan sistemler içerisinde dünyadaki en kaliteli donanımsal özelliklere sahip ürünler kullanılmaktadır.

Mevcuttaki fabrika otomasyon sistemlerinize tartı aletinizin adaptasyonu konusunda teknik ve yazılımsal olarak destek konusunda da SENTEZ Ar-Ge kadrosu siz değerli müşterilerimize destek vermektedir.