Çözümler

Dijital Taşıt Kantarları

Dijital Taşıt Kantarları

Dijital taşıt kantarları kullanım performansı bakımından analog sistemlerden daha uzun ömürlü ve hata olasılığı çok düşüktür.

Otomatik Plaka Okuma Sistemi

Otomatik Plaka Okuma Sistemi

Seri olarak tartım yapan işletmelerde , otomatik sistem sayesinde araçların otomatik olarak tanınması ve bilet işlemleri için herhangi bir operatöre gerek duyulmadan tartımın gerçekleştirilmesidir.

Tartım Otomasyonu

Tartım otomasyonu, çoklu taşıt kantarlarının birbiri ile haberleşmesini bir merkezden hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol edilmesini ve birden fazla kantarın birbiriyle senkron çalışmasını sağlar.

Tartım Otomasyonu

Otomatik Taşıt Kantarları

Taşıtların otomatik tanınması için Otomatik Plaka Okuma Sistemi , RFID tag ve okuyucu temassız sistemler kullanılmaktadır.

Otomatik Taşıt Kantarları
Silo ve Tank Tartım Sistemleri

Silo ve Tank Tartım Sistemleri

Üretimde kullanılan hammadlerin fabrikaya girişinden nihai ürün olarak fabrikadan çıkışına kadar her safhada üretimin izlenmesi , tartılması ve ölçülmesi üretim maliyetleri açısından büyük önem taşır

Paketleme Tesisleri

Paketleme Tesisleri

Tek merkezden besleme yapılarak saatte 150 ton kapasiteli küspe-silaj paketleme tesisleri kurarak sizin ihtiyaçlarınıza en güvenli çözümü üretiyoruz.